Online  15  คน        
 ครู   นักเรียน
    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3134
0929456020  [9/6/2567]
4992  [9/6/2567]
4091  [9/6/2567]
อ่านทั้งหมด

ผลการเรียนรายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ครูประจำวิชา อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์


   
ระดับผลการเรียน รวม 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 มส
จำนวน 38 2 0 0 0 0 8 18 10 0 0
ร้อยละ 100 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 21.05 47.37 26.32 0.00 0.00
รวมร้อยละ   94.74 -
เฉลี่ย 3.34 -


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางกันหา อินจีน
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
รพีพรรณ พุ่มเกษม
ชั้น ม.6/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
วรพล บรรณาการ : ม.3/1
พรพรรณ คล้ายมณี : ม.3/3
พรพรรณ ประเสริฐโชคประชา : ม.4/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ Cr.ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง