Online  15  คน        
 ครู   นักเรียน
    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8363
0929456020  [9/6/2567]
4992  [9/6/2567]
4091  [9/6/2567]
อ่านทั้งหมด

สถิติจำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ (ปี)
ของนักเรียน ทุกระดับชั้น

    อายุ (ปี)     จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  อายุน้อยกว่า 12 ปี ลงไป 0 1 1
-  อายุ 12 ปี 0 0 0
-  อายุ 13 ปี 6 4 10
-  อายุ 14 ปี 110 166 276
-  อายุ 15 ปี 107 167 274
-  อายุ 16 ปี 108 132 240
-  อายุ 17 ปี 124 176 300
-  อายุ 18 ปี 14 21 35
-  อายุตั้งแต่ 19 ปี ขึ้นไป 454 607 1061
รวม 923 1274 2197

 เลือกระดับชั้นที่ต้องการแสดงอายุ 

แสดงกราฟ

 


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธณาพร โยคะสิงห์
ชั้น ม.4/10 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 2 คน
ภัทรดนย์ ลิ้มอารีย์ : ม.3/3
ยุทธภูมิ รอดขาว : ม.6/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ Cr.ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง