Online  34  คน        
 ครู   นักเรียน
    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4987
0929456020  [9/6/2567]
4992  [9/6/2567]
4091  [9/6/2567]
อ่านทั้งหมด
ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน กรกฎาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 9 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน กรกฎาคม
นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายพรพีระ สังข์กระแสร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวยุวดี พุทสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาววริสรา ศรีจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหาร
วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนิชนันท์ จันหอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวจิราภรณ์ แก้วประสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหาร
วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายสุรเดช ทองอ่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สุธาสิน เทียมมาลี
ชั้น ม.6/4 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
วรพล บรรณาการ : ม.3/1
พรพรรณ คล้ายมณี : ม.3/3
พรพรรณ ประเสริฐโชคประชา : ม.4/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ Cr.ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง