Online  14  คน        
 ครู   นักเรียน
    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2232
33221  [4/3/2567]
เมื่อไหร่จะดูผลสอบในระบบได้คะ ทำไมถึงยังขึ้นว่าไม่ประกาศผลทั้งๆที่ รร บอกดูได้วันนี้ ช่วยแก้ไขหรือชี้แจ้งด้วยค่ะ มันควรดูได้ตามกำหนดการหรือป่าวคะ  [22/3/2566]
ร้อน ทำไมแอร์ต้องเปิด9โมงครึ่งด้วยครับ เด็กลงไปเข้าแถวก็ร้อนพอแล้ว ต้องมานั่งเรียนร้อนๆอีก ไม่มีสมาธิเรียนกันเลยครับ  [17/6/2565]
อ่านทั้งหมด
สถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 15 21 36
1/2 14 24 38
1/3 17 19 36
1/4 18 20 38
1/5 17 22 39
1/6 18 19 37
1/7 8 23 31
1/8 12 23 35
1/9 19 16 35
1/10 28 7 35
รวม   10 166 194 360
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 9 22 31
2/2 12 26 38
2/3 16 19 35
2/4 14 22 36
2/5 17 19 36
2/6 14 20 34
2/7 11 12 23
2/8 7 26 33
2/9 11 18 29
2/10 25 9 34
รวม   10 136 193 329
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 16 20 36
3/2 19 20 39
3/3 16 22 38
3/4 17 22 39
3/5 17 22 39
3/6 16 19 35
3/7 4 21 25
3/8 11 12 23
3/9 15 20 35
3/10 23 17 40
รวม   10 154 195 349
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1038 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 10 20 30
4/2 14 27 41
4/3 21 20 41
4/4 21 20 41
4/5 22 18 40
4/6 22 20 42
4/7 19 23 42
4/8 20 21 41
4/9 4 35 39
4/10 16 23 39
รวม   10 169 227 396
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 9 20 29
5/2 13 31 44
5/3 17 19 36
5/4 9 33 42
5/5 21 21 42
5/6 10 34 44
5/7 21 19 40
5/8 16 25 41
5/9 25 14 39
รวม   9 141 216 357
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 13 15 28
6/2 8 26 34
6/3 10 27 37
6/4 11 23 34
6/5 9 26 35
6/6 8 27 35
6/7 18 26 44
6/8 12 32 44
6/9 18 22 40
รวม   9 107 224 331
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1084 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 58 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 2122 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 20/4/2567


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธัญญธรณ์ คงแก้ว
ชั้น ม.6/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
บุญศิริ ศิริสมบูรณ์ : ม.2/6
กมลชนก ซิบเข : ม.3/1
สิทธิกร นงนุช : ม.3/4
สุภาพร น้ำใจสุข : ม.5/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ Cr.ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง