แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน เขียนแนะนำเพิ่มเติมเลย
วันที่ลงประกาศ   ผู้แนะนำ  รายการแนะนำการศึกษาต่อ 
26/12/2561    ครูแนะแนว   ข่าวรับตรง TCAS ทั่วประเทศไทย 
18/11/2560    aaaa   aaa 
7/8/2560    ratthapat   ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
7/8/2560    ratthapat   ประเภทโควต้า:สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 
31/7/2560    ratthapat   TCAS61 ม.ศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
31/7/2560    ratthapat   TCAS61 รอบที่ 1 - หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 
31/7/2560    ratthapat   TCAS61 รอบที่ 1 - โครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 
25/7/2560    ratthapat   รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการ สอวน. ประจาปีการศึกษา 2560 
19/12/2557    ครูวัฒนา   ฝากประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนการแสดง ด้วยหลักสูตร "ศิลปะการแสดง" 
หน้าที่.. | 1 |