<< สมาชิก Upload หนังสือได้ที่นี่ >>
จำนวนหนังสือในระบบ 114 รายการ
ที่
วัน/เดือน/ปี : เวลา
ที่ Upload
เลขที่หนังสือ
เลขที่คำสั่ง
ชื่อเรื่องหนังสือ (คลิกเปิดอ่าน)
เจ้าของเรือง
ประเภทหนังสือ
แก้ไข/ลบ
1 19/8/2566 11:07:06 04238.35/ รายงานการประชุมครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ครั้งที่ 8/2566 งานธุรการ (878) หนังสือทั่วไป  
2 1/8/2566 11:11:17 04238.35/ รายงานการประชุมครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ครั้งที่ 7/2566 งานธุรการ (878) หนังสือทั่วไป  
3 2/7/2566 11:42:32 04238.35/ รายงานการประชุมครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ครั้งที่ 6/2566 งานธุรการ (878) หนังสือทั่วไป  
4 20/6/2566 15:57:42 04238.35/ ค่าเป้าหมาย งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
5 20/6/2566 15:55:45 04238.35/ ค่าเป้าหมาย งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
6 5/6/2566 11:13:55 04238.35/ รายงานการประชุมครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ครั้งที่ 5/2566 งานธุรการ (878) หนังสือทั่วไป  
7 27/4/2566 14:38:02 04238.35/ รายงานการประชุมครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 4/2566 งานธุรการ (878) หนังสือทั่วไป  
8 18/4/2566 15:46:19 04238.35/ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ งานบุคคล (274) หนังสือทั่วไป  
9 18/4/2566 15:35:22 04238.35/ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ งานบุคคล (274) หนังสือทั่วไป  
10 28/3/2566 11:41:11 04238.35/ รายงานการประชุมครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 3/2566 งานธุรการ (878) หนังสือทั่วไป  
11 7/6/2565 16:14:43 04238.35/ ค่าเป้าหมาย 2565 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
12 7/6/2565 15:55:27 04238.35/ ค่าเป้าหมาย งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
13 29/10/2563 12:54:18 04238.35/ แบบฟอร์มจัดทำวิจัยในชั้นเรียน งานวิชาการ (327) หนังสือทั่วไป  
14 29/10/2563 12:36:00 04238.35/ แบบฟอร์มจัดทำวิจัยในชั้นเรียน งานวิชาการ (327) หนังสือทั่วไป  
15 13/3/2563 11:32:40 04238.35/ amis งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
16 12/3/2563 6:48:06 04238.35/ SMTE M4 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
17 11/3/2563 7:50:43 04238.35/ smte งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
18 27/11/2562 17:12:17 อนุมัติหน่วย งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
19 18/11/2562 17:13:48 04238.35/ อนุมัติหน่วยการเรียนรู้ งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
20 18/11/2562 17:11:16 04238.35/ อนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
21 18/11/2562 17:05:31 04238.35/ plan งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
22 18/11/2562 17:04:45 04238.35/ lesson plan งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
23 18/11/2562 16:56:24 04238.35/ course syllabus .pdf งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
24 18/11/2562 16:55:47 04238.35/ course syllabus .doc งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
25 17/9/2562 16:56:06 04238.35/- รายการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานธุรการ (336) หนังสือทั่วไป  
26 10/9/2562 16:42:37 04238.35/ พิมพ์บรรยายรายละเอียดของไฟล์ งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
27 20/3/2562 15:15:55 04238.35/ ค่าเป้าหมาย งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
28 20/3/2562 15:12:01 04238.35/ ค่าเป้าหมาย 61 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
29 19/3/2562 13:31:18 04238.35/ SAR 61 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
30 13/3/2562 16:56:16 04238.35/ smte m.4 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
หน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 |