คุณครูยังไม่ได้ Login ใช้งานครับ

 

ข้อความใต้รูปภาพ :  **
   ตำแหน่งภาพที่แสดง : 
ควร Copy มาวาง เช่น 
ใส 0 กรณีไม่มีภาพ 
http://www.tmk.ac.th/e_activity/images/id2.jpg
ตำแหน่งที่ Link : 
ควร Copy มาวาง เช่น 
ใส 0 กรณีไม่มี Link  
http://www.tmk.ac.th/e_activity/index.asp
     ยืนยันตัวเลข 8232
ข้อแนะนำ ในการนำภาพกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ
- ควรเป็นภาพใน Facebook ที่เก็บภาพไว้เป็นอัลบัม และต้องแชร์ภาพแบบสาธารณะ
- เลือกภาพที่จะแสดง 1 ภาพโดยคลิ๊กเม้าขวาที่ภาพแล้ว Copy ตำแหน่ง Url ของภาพมาวางในช่องที่ 2 ตำแหน่งภาพที่จะแสดง
- ตำแหน่งที่ Link ให้ Copy ตำแน่ง Address ของอัลบัมที่อยู่ด้านบน
- กดบุ่ม ส่งข้อมูล ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่